ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 20, 2016

ಚಿಣ್ಣರ ನಾಯಕ ಡುಮ್ಮಣ್ಣಚಿಣ್ಣರ ನಾಯಕ ಡುಮ್ಮಣ್ಣ
ಗೋಡೆ ಮೇಲಿಂದ ಜಾರಿದ್ದ
ಸೇನೆ ಜೊತೆಯಲಿ ರಾಜನು
ಡುಮ್ಮನ ಸರಿ ಮಾಡ್ದಿದ್ದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: