fly

🍩🥧🍬🧁🍭🥕🍅🥦🍆🥔🌽🥑ʕ·͡ᴥ·ʔ仝ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ仝ʕ·͡ᴥ·ʔ🥑🌽🥔🍆🥦🍅🥕🍭🧁🍬🥧🍩

𝕤 𝕙𝕚𝕧𝕒𝕜𝕦𝕞𝕒𝕣 . 𝕡 . 𝕟 𝕖𝕘𝕚𝕞𝕒𝕟𝕚 => 𝕤𝕡𝕟𝟛𝟙𝟠𝟟 | ಕನ್ನಡದ ಟೆ ಲಿ ಗ್ರಾ ಮ ಲಿಂಕ್| ಮಕ್ಕಳ ಗೀತೆಗಳು| ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದಲು ಬನ್ನಿ, ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಓದಲು ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆದುತನ್ನಿ ☺ ☻ (ಹೊನಲಿನಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ 3 ಮಾತುಗಳು : 1} ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಾಕ್ಕಿಂತ,ಇಬ್ಬರು ಹೋಗೋದು ಲೇಸು. 2} ಹಬ್ಬಕ ಹೋಗಾಕ್ಕಿಂತ ಮದುವಿಗಿ ಹೋಗೋದ ಲೇಸು. 3} ಕೂತು ಕಾಲ ಕಳಿಯಕ್ಕಿಂತ, ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದ್ ಲೇಸು.) WELCOME TO 2022

ಲೇಬಲ್‌ಗಳು

ನಿಮಗೆ ಗೋತ್ತೆ ? (105) ಅಮ್ಮ (102) ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ (72) ಸಂದೇಶ (66) ವಚನ (62) ಚಿತ್ರ - ವಿ-ಚಿತ್ರ (59) ಈ ಕ್ಷಣ (53) ಪದದ ಸುತ್ತ (53) ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ (50) ನುಡಿಮುತ್ತು (47) ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು (47) ಪರಿಸರ ತಿಳಿ (42) ತಿಂಗಳ ಟಾಪ್ 3 (40) ವಿಚಿತ್ರವಾದರು ಸತ್ಯ (37) ರಂಗೋಲಿ (34) ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ (30) ನದಿಗಳು (29) ಪ್ರಾಣಿ / ಪಕ್ಷಿ ಜಗತ್ತು (29) ಶಾಯರಿಗಳು (24) ಹಚ್ಚೆ ಮಾತು (24) ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ (23) ಬೆನ್-ಹ್ಯಾಮ್ (23) ಸರಳ ಕಲೆ (23) ಹಬ್ಬ (23) ಕಾಲ (22) ನಗೆ ಟಾನಿಕ್ (21) ಗೂಗಲ್(Google) (20) ಚರಿತ್ರೆ (19) ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು (17) ಅಡುಗೆ ಮನೆ (16) ಸಾಧಕರ ಸಾಲು (16) ಕ್ರೀಡೆ (13) ನಕಲು ಪೋಸ್ಟರ್-ಗಳೂ (13) ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಕರು (12) ಹಾಸ್ಯ ಕಥೆ (11) ಯೋಗಾಸನ (10) ಸಂಶೋಧನೆ (10) ಕನ್ನಡ (9) ಡಾ || ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ (9) ನಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (8) ಪದ ಬಂಧ (7) ಮತದಾನ (7) ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು (7) ಶಬ್ದಾರ್ಥ (6) ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ (6) ಅ-ಅಃ (4) ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ-1934-.. (4) ಕವನ (4) A-Z (3) ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ (3) ಹೊಸ ನೋಟು (3) ಅಳಿಸು(Delete) (2) ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ (2) ಶರಣರು (2) ಇತರೆ (1) ಕಂಪ್ಯೂಟರ (1) ಕೊರೊನಾ ಸಾಲು (1) ತಿಂಗಳ ತತ್ವ (1) ಫಲಿತಾಂಶ (1) ಸಂಬಂಧ (1)

ಅದಿಂದ-ಅಃವರೆಗಿನ ಆನೆ ಕಥೆ (A-AH line story)

0ದು ನಾನು 
ನೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ 
ಲಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ 
ಶನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ 
0ಯ್ಯ ಎಂದು ಆನೆ ಕೂಗಿದ್ದು, ನಾ 
ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆ 
ಷಿ ಹತ್ತಿರ ಆ ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತ 
ಆನೆಯೇ 
ಳು ಎದ್ದೇಳೆ 
ರಾವತದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ 
ನಗದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಡು ನಿನು 
ದಾರ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದರೆ 
ಅಂದು ನಿನ್ನ 
ಅಃ ಆಗ ನೋಡು ನೀನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.

ಡಾ|| ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ (2019)

ಆ ಜಮಾನ...,
ಈ ಜಮಾನ...,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಜಮಾನ....,
ಅವರೆ ನಮ್ಮ
ಯ ಜಮಾನ ರು....ಕಾಮಾಟದ ಭೀಮಣ್ಣ + ಕಾಲಕಣ್ಣಿಯ ಕಾಮಮ್ಮ + ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ + ಕೀಲಾರದ ಭೀಮಣ್ಣ

ವಚನಕಾರ
ಕಾಮಾಟದ ಭೀಮಣ್ಣ 
ಅಂಕಿತ ನಾಮ
ದಾರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ 
ಕಾಲ

ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು
4 (ಆಧಾರ: ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ) 
ತಂದೆ/ತಾಯಿ

ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ

ಪರಿಚಯ


ವಚನಕಾರ
ಕಾಲಕಣ್ಣಿಯ ಕಾಮಮ್ಮ 
ಅಂಕಿತ ನಾಮ
ನಿರ್ಭೀತ ನಿಜಲಿಂಗ 
ಕಾಲ

ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು
1 (ಆಧಾರ: ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ) 
ತಂದೆ/ತಾಯಿ

ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ

ಪರಿಚಯ


ವಚನಕಾರ
ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ 
ಅಂಕಿತ ನಾಮ
ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಲಿಂಗ 
ಕಾಲ

ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು
18 (ಆಧಾರ: ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ) 
ತಂದೆ/ತಾಯಿ

ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ

ಪರಿಚಯ


ವಚನಕಾರ
ಕೀಲಾರದ ಭೀಮಣ್ಣ 
ಅಂಕಿತ ನಾಮ
ಶ್ರೀಗುರುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು 
ಕಾಲ

ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು
10 (ಆಧಾರ: ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ) 
ತಂದೆ/ತಾಯಿ

ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ

ಪರಿಚಯಅಮ್ಮಾ ನೀನ್ನ ಕಂದನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ

ನಾನು ಇಡಿಯಾಗಿ ನೆಂದ
ಜೋರು ಮಳೆಯ ರಾತ್ರಿ 
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಲೆ
ಕೇಳಿದ ಅಣ್ಣ "ಒಯ್ಯಬಾರದಿತ್ತೇ ಛತ್ರಿ" 

ದಾವಣಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು
ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಳು ತಂಗಿ 
“ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ತಡೆದು 
ಬರಬಾರದಿತ್ತೇ ಕಮಂಗಿ" 

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುಟ್ಟಿತು
ಅಪ್ಪನ ಘಡಸು ಧ್ವನಿ 
" ಶೀತಜ್ವರ ಬಂದರೆ ದುಡ್ದಿಡಬೇಕು 
ಹುಡುಗಾಟ ಬಿಡೋ ಶನಿ" 

ಮೃದು ಕೈಯಲಿ ತಲಿ ಒರೆಸುತ್ತಾ
ಅಮ್ಮ ದೂರಿದಳು ಮಮತೆಯಲಿ 
"ಹಾಳು ಮಳೆಯೇ ತಡಿಯಬಾರದಿತ್ತೇ 
ಮಗ ಕಾಲಿಡುವ ತನಕ ಮನೆಯಲಿ" 

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಕವಿತೆ 

ಇಂದ==> ಮಹದೇವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಗೂಗಲ ಪುಟದ ವಿಚಿತ್ರಗಳು (Google Barrel Roll Pages) 4

ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮೋಜಿನ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಿಕ್, ಬ್ಯಾರೆಲ್ ರೋಲ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರ್ಥ: ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ “ಬ್ಯಾರೆಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋಜಿನ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ನ್ನು May 1, 2018.
 spn3187

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಇಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು?

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಇಂದಿನ
ಆಹಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು?
..
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧವಾಗಿತ್ತು,
ಇಂದಿನ 
ಕಾಲದ 
ಔಷಧವೇ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಮುಲಾಮ್ / ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್

ಹೃದಯದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾ ಮುಲಾಮ್ //ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ//


ಹೃದಯದ ಗಾಯಕ್ಕೆಇಲ್ಲಾ ಮುಲಾಮ್ //ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ//

..
ಅದಕ್ಕೆ,
ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಾ 'ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್'..

ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ

ವಚನಕಾರ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಶಂಕರಪ್ರಿಯ ಚನ್ನಕದಂಬಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಯಪ್ರಭುವೆ
ಕಾಲ

ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು500 (ಆಧಾರ: ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ)
ತಂದೆ/ತಾಯಿ

ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ

ಪರಿಚಯ


ಅಮ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಗಂಡ
ಪುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಹೊಂದದೆ, ಹೊಂದಿದವರ ಹಿಂಗದೆ,
ಅಂಗಜನರಮನೆಯ ನಂದಾದೀವಿಗೆಯ ಬೆಳಗು ಕುಂದದೆ
ತಂದೆ - ತಾಯಿಯ ಕೊಂದು
ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಎತ್ತ ಹೋದನೆಂದರಿಯೆ
ಕಾಡನೊಳಗಾದ ಶಂಕರಪ್ರಿಯ ಚನ್ನಕದಂಬಲಿಂಗ
ನಿರ್ಮಾಯಪ್ರಭುವೆ.

ಮಹಾಭಾರತ ಪರ್ವಗಳು ವಿವರ

1.  ಆದಿಪರ್ವ: ಪರಿಚಯ, ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ, ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪಾಂಡವ ಮತ್ತು ಕೌರವರ ಜನನ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ
2.  ಸಭಾಪರ್ವಆಸ್ಥಾನದ ಜೀವನ, ಪಗಡೆಯಾಟ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ, ಪಾಂಡವರ ವನವಾಸ ಆರಂಭ
3.  ಅರಣ್ಯಕಪರ್ವ: ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ವನವಾಸ
4.  ವಿರಾಟಪರ್ವ: ವಿರಾಟನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ
5.  ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ: ಯುದ್ಧದ ತಯಾರಿ
6.  ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ: ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಭೀಷ್ಮ ಕೌರವ ಸೇನಾನಿಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ
7.  ದ್ರೋಣಪರ್ವ: ಯುದ್ಧದ ಮುಂದುವರಿಕೆದ್ರೋಣ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ
8.  ಕರ್ಣಪರ್ವ: ಕರ್ಣ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯ, ಕರ್ಣಾವಸಾನ
9.  ಶಲ್ಯಪರ್ವ: ಶಲ್ಯನ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯ
10.  ಸೌಪ್ತಿಕಪರ್ವ: ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ
11.  ಸ್ತ್ರೀಪರ್ವ: ಗಾಂಧಾರಿಯ ವಿಲಾಪ
12.  ಶಾಂತಿಪರ್ವಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಸಲಹೆ
13.  ಅನುಶಾಸನಪರ್ವ: ಭೀಷ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು
14.  ಅಶ್ವಮೇಧಿಕಪರ್ವ: ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಂದ ಅಶ್ವಾಮೇಧ ಯಜ್ಞ
15.  ಆಶ್ರಮವಾಸಿಕಪರ್ವ: ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗಾಂಧಾರಿಕುಂತಿಯರ ಆಶ್ರಮವಾಸ, ಕೊನೆಗೆ ಮರಣ
16.  ಮೌಸಲಪರ್ವ: ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಕಲಹ (ಯಾದವೀ ಕಲಹ)
17.  ಮಹಾಪ್ರಸ್ತಾನಿಕಪರ್ವ: ಪಾಂಡವರ ಮರಣದ ಮೊದಲ ಭಾಗ
18.  ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಪರ್ವ: ಪಾಂಡವರ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ