ಲೇಬಲ್‌ಗಳು

ನಿಮಗೆ ಗೋತ್ತೆ ? (113) ಅಮ್ಮ (103) ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ (72) ಸಂದೇಶ (66) ವಚನ (62) ಚಿತ್ರ - ವಿ-ಚಿತ್ರ (59) ಈ ಕ್ಷಣ (53) ಪದದ ಸುತ್ತ (53) ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ (52) ನುಡಿಮುತ್ತು (47) ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು (47) ಪರಿಸರ ತಿಳಿ (42) ತಿಂಗಳ ಟಾಪ್ 3 (40) ವಿಚಿತ್ರವಾದರು ಸತ್ಯ (37) ರಂಗೋಲಿ (34) ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ (30) ಬೆನ್-ಹ್ಯಾಮ್ (30) ನದಿಗಳು (29) ಪ್ರಾಣಿ / ಪಕ್ಷಿ ಜಗತ್ತು (29) ಶಾಯರಿಗಳು (28) ಹಚ್ಚೆ ಮಾತು (24) ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ (23) ಸರಳ ಕಲೆ (23) ಹಬ್ಬ (23) ಕಾಲ (22) ನಗೆ ಟಾನಿಕ್ (21) ಗೂಗಲ್(Google) (20) ಚರಿತ್ರೆ (19) ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು (17) ಅಡುಗೆ ಮನೆ (16) ಸಾಧಕರ ಸಾಲು (16) ಕ್ರೀಡೆ (13) ನಕಲು ಪೋಸ್ಟರ್-ಗಳೂ (13) ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಕರು (12) ಯೋಗಾಸನ (11) ಹಾಸ್ಯ ಕಥೆ (11) ಕನ್ನಡ (10) ಸಂಶೋಧನೆ (10) ಡಾ || ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ (9) ನಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (8) ಪದ ಬಂಧ (7) ಮತದಾನ (7) ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು (7) ಅ-ಅಃ (6) ಶಬ್ದಾರ್ಥ (6) ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ (6) ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ-1934-.. (4) ಕವನ (4) ತಿಂಗಳ ಮಹತ್ವ (4) A-Z (3) ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ (3) ಹೊಸ ನೋಟು (3) ಅಳಿಸು(Delete) (2) ಇತರೆ (2) ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ (2) ಶರಣರು (2) ಕಂಪ್ಯೂಟರ (1) ಕೊರೊನಾ ಸಾಲು (1) ತಿಂಗಳ ತತ್ವ (1) ಫಲಿತಾಂಶ (1) ಸಂಬಂಧ (1)

fly

𝕤 𝕙𝕚𝕧𝕒𝕜𝕦𝕞𝕒𝕣 . 𝕡 . 𝕟 𝕖𝕘𝕚𝕞𝕒𝕟𝕚 => 𝕤𝕡𝕟𝟛𝟙𝟠𝟟 | ಕನ್ನಡದ ಟೆ ಲಿ ಗ್ರಾ ಮ ಲಿಂಕ್| ಮಕ್ಕಳ ಗೀತೆಗಳು| ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದಲು ಬನ್ನಿ, ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಓದಲು ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆದುತನ್ನಿ ☺ ☻ (ಹೊನಲಿನಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ 3 ಮಾತುಗಳು : 1} ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಾಕ್ಕಿಂತ,ಇಬ್ಬರು ಹೋಗೋದು ಲೇಸು. 2} ಹಬ್ಬಕ ಹೋಗಾಕ್ಕಿಂತ ಮದುವಿಗಿ ಹೋಗೋದ ಲೇಸು. 3} ಕೂತು ಕಾಲ ಕಳಿಯಕ್ಕಿಂತ, ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದ್ ಲೇಸು.)

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಯೋಗಾಸನವಷ್ಟೇ ಕಂಡರೂಅದರೊಳಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಣುತ್ತೆ...


https://t.me/spn3187/40707
ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ಸಂಗೀತ ದಿನ

 ವಿ...ನಯ ಇರಲಿ ನ
 ಶ್ವ....ರ ಈ ಬಾಳಲಿ ಒಮ್ಮೆ
 ಯೋ...ಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆ
 ...ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ
 ದಿ....ನಕರ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವ 
 ನಾ...ನು ಎಂಬುದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ದಿನ 
 ....ರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತನ್ನಿ
 ....0ಗು ಮಾಸುವ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ವ. 
ಣೆ....ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಇರುವ
...ದುಕುಲ ತಿಲಕನಿಗೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನಿಂದನೆ ಆರೋಪ
ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ

✍️ಕೃಪೆ: @ರಾಜೇಶ್ವರಿಶ್ರೀಧರ್

ಅ-ಅಃ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಕವನ

 ಮ್ಮ ಎಂಬುದೆ ಕಂದನ ಕರುಳಿನ ಕರೆಯೋಲೆ

ಊಟ ಓಟ ಕನ್ನಡ ಒಂದನೆ ಪಾಠ

ದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನೀಡಲೇ ಬೇಕು

ಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು

ಪ್ಪು ತಿಂದ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬೇಡ

ರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಬದುಕಲೆನಿಸಬೇಡ

.. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ..

ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಒಂದುಗೂಡಬೇಕು

ದನು ಕಲಿತು ದೇಶದ ಸೇವೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು

ಅಂ ಅಃ..

ಆಹಾ.. ಆಹ
======================================================


ಚಿತ್ರ       : ಕರುಳಿನ ಕರೆ (1970)
ಸಾಹಿತ್ಯ : ಆರ್.ಎನ್.ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತ : ಎಂ. ರಂಗರಾವ್
ಗಾಯನ : ಬಿ.ಕೆ.ಸುಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು
================================================


ಅ ಆ ಇ ಈ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಅ ಅ ಅಮ್ಮ ಎಂಬುದೆ ಕಂದನ ಕರುಳಿನ ಕರೆಯೋಲೆ ||ಅ ಆ||

ಆ ಆ (ಆಟ ಊಟ ಓಟ ಕನ್ನಡ ಒಂದನೆ ಪಾಠ)೨
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿತವಗೆ ಜೀವನವೇ ರಸದೂಟ ||ಅ ಆ||

ಇ ಇ (ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನೀಡಲೇ ಬೇಕು)
ಈ ಈ (ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು) ೨ ||ಅ ಆ||

ಉ ಉ (ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬೇಡ)
ಊ ಊ (ಊರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಬದುಕಲೆನಿಸಬೇಡ) ೨ ||ಅ ಆ||

ಋ ೠ ಎ ಏ ಐ.. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ !
ಋ ೠ ಎ ಏ ಐ.. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ !

ಒ ಒ (ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಒಂದುಗೂಡಬೇಕು)
ಓ ಓ (ಓದನು ಕಲಿತು ದೇಶದ ಸೇವೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು) ೨ ||ಅ ಆ||

ಔ ಅಂ ಅಃ..ಔ ಅಂ ಅಃ..
ಅಃ.. ಆಹಾ.. ಆಹ ಹ ಹ ಹ

ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು 18


೧೮) ಖಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ:
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಹೀಗೆ; ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಖಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಎಂದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಖಾರವು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‍ಗಳು ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು.

ಮೀನು ನಾನು / ಮುತ್ತು ನೀನು

ಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮೀನು ನಾನು  || ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ||
ಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮೀನು ನಾನು  || ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ||
..
ಆ ಸಾಗರದ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತು ನೀನು.

ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮಹತ್ವದ ದಿನಗಳು

ಜೂನ್ ೧: ವಿಶ್ವ ಹಾಲು ದಿನ
ಜೂನ್ ೫: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ
ಜೂನ್ ೧೨ : ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವ ದಿನ.
ಜೂನ್ ೧೨: ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ.
ಜೂನ್ ೧೫: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ.
ಜೂನ್ ೧೮: ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನೆ ದಿನ ಜೂನ್ ೧೮ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನೆ ದಿನ .
ಜೂನ್ ೨೦ : ವಿಶ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದಿನ .
ಜೂನ್ ೨೧: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ
ಜೂನ್ ೨೬: ವಿಶ್ವ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನಾ ದಿನ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರೋಧಿ ದಿನ
ಜೂನ್ ೨೭: (ಚಿತ್ರಿತ) ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನ
ಜೂನ್ ೨೮: ಬಡತನ ದಿನ

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ (ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ) 

ಇದು ಅವ್ವನ ದಿನ (Mother's Day)

    ಅವ್ವ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಶ್ಟಾ ಇಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರೆ. ನಮ್ಮ ಅವ್ವಂದಿರು ಮಾಡಿರುವ ತ್ಯಾಗ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಮಮತೆಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾರಿಯ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರು ವರುಶದ ಹುರುಶ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನಕ್ಕೆ ನೋವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನಾ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು, ಒಂದು ಮುರುಕಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಳು.
    ಈ ಕತೆ ಶುರುವಾಗುವುದು 1850 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಪಡುವಣ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪಿನ ಮುಂದಾಳಾದ ಆನ್ ರೀವ್ಸ್ ಜಾರ‍್ವೀಸ್, ಅನ್ನಾ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ಳ ತಾಯಿ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನದಂದು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡಲು, ಹಾಲು ಅಶುದ್ದಿಯ ವಿರುದ್ದ, ಆರೋಗ್ಯದ ಚೊಕ್ಕಟತೆಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೂಸು ಮರಣದ (Infant Mortality) ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ‍್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಈ ಗುಂಪು 1861-1865 ರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಂಗಡ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆರಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

    ಕಾಳಗದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅವ್ವಂದಿರ ಗೆಳೆತನದ ದಿನ ಹೊರಊಟ (Picnic) ಮತ್ತು ಇತರೇ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ಅವ್ವಂದಿರ ಗೆಳೆತನದ ದಿನದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅನ್ನಾ ಜಾರ್‍ವೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಅವ್ವನ ದಿನ:

    ಅನ್ನಾ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 1905 ರಲ್ಲಿ ತೀರಿಹೋದ ತನ್ನ ಅವ್ವನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 1908 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅವ್ವನ ದಿನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1908 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪಡುವಣ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾದ ಗ್ರಾಪ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚರ‍್ಚ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಆ ಚರ‍್ಚ್ ಅನ್ನು “ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರೀಯ ಅವ್ವನ ದಿನದ ಗುಡಿ” (International Mother’s Day Shrine) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಪಿಲಾಡೆಲ್ಪಿಯಾದ ಚರ‍್ಚ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರಿನ ಚರ‍್ಚ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

     ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ವನ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಂದಿನ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅದ್ಯಕ್ಶರಾಗಿದ್ದ ವುಡ್ ರೋವ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಬಾನುವಾರವನ್ನು ಅವ್ವನ ದಿನ ಎಂದು 1914 ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ಅವರ ಕನಸು ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ “ಈ ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವನ ಜೊತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು, ಅವಳು ಮಾಡಿರುವ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಆಗುತ್ತು”. ಅನ್ನಾ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಟೋಲಿನಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
It wasn’t to celebrate all mothers. It was to celebrate the best mother you’ve ever known—your mother—as a son or a daughter.” That’s why Jarvis stressed the singular “Mother’s Day,” rather than the plural “Mothers’ Day.”
ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ವರುಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸು ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಸೋಲತೊಡಗಿತ್ತು.
ಸೋತ ಅವ್ವನ ದಿನ:

     ಅನ್ನಾ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ಕಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವ್ವನ ದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅವ್ವನ ದಿನ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಗಣಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೊಡುವುದು, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ‍್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು. ಇವುಗಳು ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಬೇಜಾರಿಗೆ ನೂಕಿದವು. ಆಗ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಅವ್ವನ ದಿನ ಇದ್ದಂತಹ ರೀತಿ ಮರುಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು.

    ಅನ್ನಾ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ Mother’s Day International Association ಒಂದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡಿದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ಈ ದಿನ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಬಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನದಂದು ಚಂದಾ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಲೆನಾರ್ ರೂಸೋವೆಲ್ಟ್ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಬಟಿಸಿದರು. ಇವರ ಪ್ರತಿಬಟನೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿತ್ತೆಂದರೆ 1923 ರಲ್ಲಿ ಮಿಟಾಯಿ ಮಾಡುವವರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ 1925 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ಚಂದಾ ಎತ್ತಲು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಬಂದನಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
     ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ತಾನದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವ್ವನ ನೆನಪಿಗೆ ಮಾತ್ರವಿರಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ 1940 ರ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವರುಶಗಳವರೆಗೂ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. 1948 ರಲ್ಲಿ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ತನ್ನ 84ನೇ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಲಾಡೆಲ್ಪಿಯಾದ ಮಾರ‍್ಶಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂಬ ಮುರುಕಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಟೋಲಿನಿ “ಬುದ್ದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಿಲುಬು ಕಾಸಿಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಶ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡಿ ತನ್ನ ಹಣ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇವತ್ತಿನ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನ: ಬ್ರಂಚ್, ಹೂಗುಚ್ಚ, ಒಡವೆಗಳು

   ಇವತ್ತು ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸ್ತಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಶನಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಪೆಡರೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರುಶ ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ತಮ್ಮ ಅವ್ವಂದಿರ ಮೇಲೆ $162.94 ದುಡ್ಡನ್ನು ಕರ‍್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರುಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಹೋದ ವರುಶ ಇದು $168.94 ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಕರ‍್ಚು $19.9 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೇರಿಕಾದ ನ್ಯಾಶನಲ್ ರೆಸ್ಟೂರ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ರಜೆ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಹಾಲ್ ಮಾರ‍್ಕ್ಸ್ ಕಾರ‍್ಡ್ 1920 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನದ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಹೊರಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲಂಟಯ್ನ್ ದಿನದ ನಂತರ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಚೀಟಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದಿನ.

ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹರಡಿದೆ:

     ಅನ್ನಾ ಜಾರ‍್ವೀಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ರಜೆ ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೆಯ ಬಾನುವಾರದಂದು. ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಮಾರ‍್ಚ್ 21 ಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪನಾಮಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದೇ ದಿನ ಕ್ಯಾತೋಲಿಕ್ ಚರ‍್ಚ್ ಗಳು ವರ‍್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಣಿ ಸಿರಿಕಿತ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಈ ರಾಣಿ 1956 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಬಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಯ್ ದೇಶದವರು ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

    ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರುಶಗಳಾದ ಹಳೆಯದಾದ ಮದರಿಂಗ್ ಸಂಡೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದು ಜನರು ಅವರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಕ್ಯ ಚರ‍್ಚ್ ಅತವಾ ತಾಯಿ ಚರ‍್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮದರಿಂಗ್ ಸಂಡೆ ಚರ್‍ಚ್ ಗಳು ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರುವ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದು ನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಅವ್ವಂದಿರ ದಿನವಾಗಿ ಮಾರ‍್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು 17


೧೭) ನವರಾತ್ರಿಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ?
ನೂರಾರು ಅಥವಾ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇಂದು- ನಿನ್ನೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದವಲ್ಲ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವು ಹಿಂದೆಂದೊ ಜನ್ಮ ತಳೆದಿವೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೀರೇ? ನಾವೇಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ, ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶರನ್ನಾವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಮಾಸಗಳು ಋತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಸಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಕ್ರಮವು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಸ್ತಿಕ ಭಕ್ತಸಮೂಹವು ನವರಾತ್ರಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹೊಸ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಗೆ ಒಗ್ಗಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

🦋 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚಣೆಗಳು 🦋

🗓ಮೇ✍️

01 – ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ.
02 – ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ.
05 – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರಮಿಕರ ದಿನ.
ಮೊದಲನೇ ರವಿವಾರ - ವಿಶ್ವ ನಗುವಿನ ದಿನ
ಮೊದಲನೇ ಮಂಗಳವಾರ - ವಿಶ್ವ ಅಸ್ತಮಾ ದಿನ
08 – ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನ
15 – ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ದಿನ.
ಎರಡನೇ ರವಿವಾರ - ವಿಶ್ವ ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನ
21 - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರೋಧಿ ದಿನ.
24 - ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದಿನ.
31 - ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ದಿನ.

ಕೃಪೆ :✍️ simply

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮಹತ್ವದ ದಿನಗಳು

ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ


ಮೇ ೧: ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. 
ಮೇ ೩: ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ
ಮೇ ೮: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿನಾಚರಣೆ.
ಮೇ ೯: ಅ.ನ.ಕೃಷ್ಣರಾಯರಜನ್ಮದಿನ, ೧೯೪೫ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡ ದಿನ.
ಮೇ ೧೦: ಭಾರತದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ೧೫೧ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ.
ಮೇ ೧೨: ವಿಶ್ವದ ಹಲವೆಡೆ ತಾಯಂದಿರ ದಿನ.
ಮೇ ೧೩: ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ದಿನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ದಿನ
ಮೇ ೧೪: ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ (ಚಿತ್ರಿತ) ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವಾದಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮ.
ಮೇ ೧೫: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ದಿನ
ಮೇ ೧೭: ವಿಶ್ವ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ದಿನ
ಮೇ ೨೧: ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರೋಧಿ ದಿನ
ಮೇ ೨೪: ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ದಿನ
ಮೇ ೨೯: ೧೯೫೩ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲರಿ ಮತ್ತು ತೇನ್‌ಸಿಂಗ್ ನೋರ್ಗೆಯವರಿಂದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತದ ಮೊದಲ ಆರೋಹಣ - ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ದಿನ
ಮೇ ೩೦: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ನಾಯಕಿ ಜೋನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ದಹನದ ಆಚರಣೆ.
ಮೇ ೩೧: ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕುರಹಿತ ದಿನ

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ (ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ) 

ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು 16


೧೬) ನಾವೇಕೆ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ?
"ಅರಳಿ ಮರ" ಅಥವಾ "ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮರವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳ ನಾಗರ ಕಟ್ಟೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಿಜ ಹೇಳ ಬೇಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಅಥವಾ ಜನರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಪೋಷಿಸಿ, ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅಂತಹದು ಏನಿದೆ ಮರದಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಇದೆ ಅದನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಮರವು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಮರವು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಯೇ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಕರೆದು ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.