ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 02, 2017

ಮುತ್ತು+ ಐದು = ಮುತ್ತೈದೆ

ಕೆಂಪು ''ಕುಂಕುಮ'' ವಿರುವುದು 'ಹಣೆಗಾಗಿ'


ಹಸಿರು ''ಗಾಜಿನ ಬಳೆ'' ಗಳು 'ಕೈಗಳಿಗಾಗಿ'

ಹೊಳೆವ ''ಮೂಗುತಿ'' 'ಮೂಗಿಗಾಗಿ'

''ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ'' 'ಕಾಲ್ಬೆರಳಿಗಾಗಿ'

ಹೊಳೆಯುವ ಚಿನ್ನದ ''ಮಾಂಗಲ್ಯ'' ಕೊರಳಿಗಾಗಿ 

ಈ ಐದು ಮುತ್ತುಗಳು 'ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗಾಗಿ'
ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಮುಡಿದು ;

ಹೂವಿನಂಥ ನಗು ಮೊಗದಲ್ಲಿ
ಮುತ್ತು+ ಐದು = 'ಮುತ್ತೈದೆ' ಗೆ ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮವೇ ಭೂಷಣ 

ಮುತ್ತೈದೆ ಪೂಜೆ ಇಂದಲೇ ಶುಭ-ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಭೂಷಣ 

ಹಿರಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಾಗ 
ಅವರ ಆ ಆಶೀರ್ವಚನ 'ಮುತ್ತೈದೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯಾಗಿ' ಬಾಳಮ್ಮ 

ಎಂದು ಹರಸುವ ಅವರ ಆ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ
ಇವೆಲ್ಲವ ಕರುಣಿಸಿ ಹರಸಿದ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: