ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 26, 2017

ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ


ಅಂಕಿತ ನಾಮಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಗಳರಸ


ಕಾಲ1160  

ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು12 (ಆಧಾರಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ) 

ತಂದೆ/ತಾಯಿ

ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ

ಪರಿಚಯಕಾಲ ಸು. 1160.  ಈಕೆ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಯ ಪತ್ನಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ವಿವರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲಈಕೆಯ 12 ವಚನಗಳು ದೊರೆತಿವೆಕುಲ-ಜಾತಿಗಳ ವಿಡಂಬನೆ,  ವ್ರತದ ಮಹತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.

ಅಯ್ಯಾಸೂಳೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ,

ಕೊಟ್ಟವರೊಳು ಸಮ್ಮೇಳಕೊಡದವರೊಳು ಕ್ರೋಧ.

ವ್ರತಹೀನರೊಳು ಮೇಳವ್ರತನಾಯಕರೊಳು ಅಮೇಳ.
ಸುಡು ಸುಡು ! ಅವರ ಕೂಡಿದಡೆ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಗಳರಸನೊಲ್ಲನವ್ವಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: