fly

🍩🥧🍬🧁🍭🥕🍅🥦🍆🥔🌽🥑ʕ·͡ᴥ·ʔ仝ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ仝ʕ·͡ᴥ·ʔ🥑🌽🥔🍆🥦🍅🥕🍭🧁🍬🥧🍩

𝕤 𝕙𝕚𝕧𝕒𝕜𝕦𝕞𝕒𝕣 . 𝕡 . 𝕟 𝕖𝕘𝕚𝕞𝕒𝕟𝕚 => 𝕤𝕡𝕟𝟛𝟙𝟠𝟟 | ಕನ್ನಡದ ಟೆ ಲಿ ಗ್ರಾ ಮ ಲಿಂಕ್| ಮಕ್ಕಳ ಗೀತೆಗಳು| ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದಲು ಬನ್ನಿ, ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಓದಲು ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆದುತನ್ನಿ ☺ ☻ (ಹೊನಲಿನಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ 3 ಮಾತುಗಳು : 1} ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಾಕ್ಕಿಂತ,ಇಬ್ಬರು ಹೋಗೋದು ಲೇಸು. 2} ಹಬ್ಬಕ ಹೋಗಾಕ್ಕಿಂತ ಮದುವಿಗಿ ಹೋಗೋದ ಲೇಸು. 3} ಕೂತು ಕಾಲ ಕಳಿಯಕ್ಕಿಂತ, ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದ್ ಲೇಸು.) WELCOME TO 2022

ಲೇಬಲ್‌ಗಳು

ನಿಮಗೆ ಗೋತ್ತೆ ? (105) ಅಮ್ಮ (102) ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ (72) ಸಂದೇಶ (66) ವಚನ (62) ಚಿತ್ರ - ವಿ-ಚಿತ್ರ (59) ಈ ಕ್ಷಣ (53) ಪದದ ಸುತ್ತ (53) ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ (50) ನುಡಿಮುತ್ತು (47) ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು (47) ಪರಿಸರ ತಿಳಿ (42) ತಿಂಗಳ ಟಾಪ್ 3 (40) ವಿಚಿತ್ರವಾದರು ಸತ್ಯ (37) ರಂಗೋಲಿ (34) ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ (30) ನದಿಗಳು (29) ಪ್ರಾಣಿ / ಪಕ್ಷಿ ಜಗತ್ತು (29) ಶಾಯರಿಗಳು (24) ಹಚ್ಚೆ ಮಾತು (24) ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ (23) ಬೆನ್-ಹ್ಯಾಮ್ (23) ಸರಳ ಕಲೆ (23) ಹಬ್ಬ (23) ಕಾಲ (22) ನಗೆ ಟಾನಿಕ್ (21) ಗೂಗಲ್(Google) (20) ಚರಿತ್ರೆ (19) ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು (17) ಅಡುಗೆ ಮನೆ (16) ಸಾಧಕರ ಸಾಲು (16) ಕ್ರೀಡೆ (13) ನಕಲು ಪೋಸ್ಟರ್-ಗಳೂ (13) ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಕರು (12) ಹಾಸ್ಯ ಕಥೆ (11) ಯೋಗಾಸನ (10) ಸಂಶೋಧನೆ (10) ಕನ್ನಡ (9) ಡಾ || ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ (9) ನಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (8) ಪದ ಬಂಧ (7) ಮತದಾನ (7) ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು (7) ಶಬ್ದಾರ್ಥ (6) ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ (6) ಅ-ಅಃ (4) ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ-1934-.. (4) ಕವನ (4) A-Z (3) ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ (3) ಹೊಸ ನೋಟು (3) ಅಳಿಸು(Delete) (2) ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ (2) ಶರಣರು (2) ಇತರೆ (1) ಕಂಪ್ಯೂಟರ (1) ಕೊರೊನಾ ಸಾಲು (1) ತಿಂಗಳ ತತ್ವ (1) ಫಲಿತಾಂಶ (1) ಸಂಬಂಧ (1)

ಗದ್ದಲ - ಮೌನ

ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟು ಕುಣಿದಾಡಿದರೂ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮೌನವನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಲೇಶ್ವರ ಕೇತಯ್ಯ

ಅಂಕಿತ ನಾಮಏಲೇಶ್ವರಲಿಂಗ 
ಕಾಲ೧೧೬೬ 
ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು74 (ಆಧಾರಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ) 
ತಂದೆ/ತಾಯಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಲೇರಿ (ಏಲೇಶ್ವರ) 
ಪರಿಚಯಕಾಲ ಸು. 1166. 

ಸ್ಥಳಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಲೇರಿ (ಏಲೇಶ್ವರ). ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿದೇವಿಯಮ್ಮಬೇಸಾಯಗಾರಈತನ 74 ವಚನಗಳು ದೊರೆತಿವೆವ್ರತಆಚಾರನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.


ಅನ್ಯರ ದ್ರವ್ಯವ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ತನಗೆ ಅನ್ಯದೈವ.
ತನ್ನ ಕ್ರೀಯಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮನ ಮುಟ್ಟಿ ನೆನೆದಾಗವೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಹಾರ.
ಇದಿರ ಉಪಚರಿಯಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ವ್ರತವ ಹಿಡಿದು
ನಡೆದೆಹೆನೆಂಬುದೆ ಪರಪಾಕದ ಪಾಕುಳ.
ಇಂತಿವರಲ್ಲಿ ಮನ ಹೇಸಿತನು ಕರಗಿಪಕ್ಷಪಾತವೆಂಬ ಪಾತಕವ ಬಿಟ್ಟು,
ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ವ್ರತಾಂಗಲಿಂಗಿ ಮತ್ರ್ಯರ ಸುಗುಣ ದುರ್ಗುಣವನೊಲ್ಲ,
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ರ್ಯರ ಕರ್ಕಶವನೊಲ್ಲ.
ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂದುವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲೆಸಂದು-
ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಿಸಿ ನಿಂದು,
ಕ್ರೀಯೇ ಘಟವಾಗಿಆಚಾರವೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ,
ಅನುಸರಣೆಯಿಲ್ಲದ ನಿಶ್ಚಯವೇ ನಿಜತತ್ವಕೂಟವಾಗಿ
ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರಬೇಕುಏಲೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ.

ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ ತಾಯಿ

ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಪೂರ್ವ ಮಮತಾಮಯಿ ತಾಯಿಯ
ತಾಯಿ ಎಂದೂ ಹಳೆಯದಾಗದ ಅಪೂರ್ವ ಮಣಿ||

ದೇವರು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನೇ ಆಕೆಯ ನಗುವಾಗಿಸಿದ
ಅಪ್ಪಟ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನು||

ಅವನೋ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ತಾರೆಯರನ್ನು ತುಂಬಿದ
ಕಾಣಿಸದೇ ನಿಮಗೆ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆ,ಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಯ ಹೂಗಳ||

ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಪೂರ್ವ ಮಮತಾಮಯಿ ತಾಯಿಯ
ಆ ಮಮತಾಮಯಿ ತಾಯಿಯ ನನಗಾಗಿಯೇ ನೀಡಿದ||


ಗಾಳಿಪಟಅಣ್ಣನು ಮಾಡಿದ ಗಾಳಿಪಟ
ಬಣ್ಣದ ಹಾಳೆಯ ಗಾಳಿಪಟ

ನೀಲಿಯ ಬಾನಲಿ ತೇಲುವ ಸುಂದರ
ಬಾಲಂಗೊಸಿಯ ನನ್ನ ಪಟ

ಬಿದಿರಿನ ಕಡ್ಡಿಯ ಗಾಳಿಪಟ
ಬೆದರದ ಬೆಚ್ಚದ ಗಾಳಿಪಟ

ದಾರವ ಜಗ್ಗಿ
ದೂರದ ನಗಿಸುವ ನನ್ನ ಪಟ

ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳು 2

·        «±ÀézÀ°ègÀĪÀ MlÄÖ DqÀĨsÁµÉUÀ¼ÀÄ          -     2792
·        PÀÄvÀĨï«Ä£Ágï£À°ègÀĪÀ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼ÀÄ       -     376
·        ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¨É£É߮ĩ£À°ègÀĪÀ ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ     -    33
·        eÉÆÃUÀ d®¥ÁvÀzÀ JvÀÛgÀ                -     960  
·        ªÀiÁ£ÀªÀ zÉúÀzÀ GµÀÚvÉ                 -     98.4 rVæ

ಕೃಪೆ : ಕೆ.ಟಿ.ಆರ್

G, E, 3G, H, H+ ಮತ್ತು 4G ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅರ್ಥ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಡೇಟಾ ಸಂಪರ್ಕದ ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿ ISP ನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಅಪ್ಲೋಡ್ ವೇಗ.

G = 14KBps

E = 48KBps

3G = 395KBps

H = 1.75MBps

H+ = 21MBps

4G = 37MBps
ದಂಡಾವತಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ನದಿಯಾದ ದಂಡಾವತಿಯು ಸೊರಬದ ಕುಪ್ಪೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತ ವರದಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ಈ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೊರಬದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ.

ಅಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಟಾಪ್ - 3 (August Top 3 Views)

ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾ ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡದ ತಾಣ, ಅದುವೇ www.spn3187.blogspot.in, ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ ಗುಂಪು https://t.me/joinchat/AAAAAEDPKsqF5ygl2NqaRA ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವನ್ನುಮಾತನಾಡೋಣ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ..... ಕನ್ನಡದ ಗುಂಪನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ಈ ಲಿಂಕ್-ನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿ (Share)
..
ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದ ಅಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ
ಟಾಪ್ - 3 ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವಿವರ

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಕಟನೆಗಳ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಭಾರತ
ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
ಸಿಂಗಾಪುರ್
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

Chrome

SamsungBrowser

UC Browser

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

Android

Windows

Linux

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

Windows 7

Windows 8.1

Windows 9

ತಾಣ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಪೋಸ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 3 ಪುಟಗಳು

ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳು
ಅಗಸ್ಟ 2015 - 6,250
ಜುಲೈ 2015 - 5,780
ನವೆಂಬರ್ 2016 - 3,697
ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಯ ದಿನಗಳು
26 ಅಗಸ್ಟ 2015 - 592
25 ಅಗಸ್ಟ 2015 - 539
15 ಜುಲೈ 2015 - 532
ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೀಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರ ಟಾಪ್ 3 
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016 - 35
ಅಗಸ್ಟ್ 2016 - 17
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016 - 09
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
2,560+
ಪ್ರಸ್ತುತ G+ ನ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
+ 89
ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
+ 89