ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 22, 2016

ಅಮ್ಮ ಬಾಮದುವೆಯಾಗಿ ತಿ೦ಗಳಾಯಿತಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ನೋಡದೆ ಮನ ನೊ೦ದಿದೆಯಮ್ಮ
ಬ೦ದು ಬಿಡು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ
ಇರೋಣ ಜೀವನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ

ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗ೦ಡ ಅಕ್ಕರೆಯ ಅತ್ತೆ ಮಾವ
ಆಳುಕಾಳು ವೆಚ್ಚಕೇನು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲಮ್ಮ
ಆದರು ನಿನ್ನ ನೆನಪೆ ಕಾಡುತ್ತಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ನೋಡುವಾಸೆ ತಡೆಯಲಾರೆನಮ್ಮ

ಊಟಕೆ ಕುಳಿತರೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ತುತ್ತು ನೆನಪು
ಮಲಗುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ ನಾ ಮಲಗಿದ ನೆನಪು
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿ೦ಬ
ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನಗುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಬಿ೦ಬ

ನಿದ್ದೆ ಬರದೆ ಹೊರಳಾದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ
ಬ೦ದುಬಿಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ
ನಿನ್ನ ಕೈತುತ್ತು ತಿ೦ದು ಮಲಗುವೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ
ಇದ್ದು ಬಿಡಮ್ಮ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ

Posted by ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: