ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2015

ಕನ್ನಡಿಗರ ಸರ್ವೇ

ಓ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರೇ
ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ,
ಇದು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸರ್ವೇ,
ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ,
 ಓ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಾಂದವರೇ ಮರೆಯದಿರಿ,
..
ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೀಗಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತೂತ ನೀವೂ ವಾಸಿಸುವ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ತಿಳಿಸಿ
ಉದಾ : ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿತುವ ಆಸೆ. 

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

ಅನಾಮಧೇಯ ಹೇಳಿದರು...

B Bagewadi, Karnataka