ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24, 2015

ವಯಸ್ಸು

 • ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲುಬಾರದು
 • ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗಿನವರು ಮಾತೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು
 • ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ
 • ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ ಮದುವೆಯಾದವನಿಗೆ ಬೇಗ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ
 • ಬಯೋಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗೇ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
 • ನಮ್ಮದಾದರೆ ಹತ್ತು ಕಡಿಗೆ, ಪರರದ್ದು ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ
 • ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ, ಆಯುಸ್ಸಿಗಿದೆ
 • ಊರ್ಧ್ವಮುಖಿ
 • ಹಲ್ಲು ಸೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕ, ವಿಗ್ ಮೊದಲಾದವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾದದ್ದು
 • ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಯಾರೂ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 • ನಟಿಮಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಿಗೇಕೋ ಅನುಕಂಪ, ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ
 • ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಇಸ್ವಿಯನ್ನಲ್ಲ
 • ವಯಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಯಸ್ಸೇ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
 • ವಯಸ್ಸು ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ
 • ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
 • ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರ ಉಲ್ಟಾ ಅಸಾಧ್ಯ
 • ವಯಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದ್ದು ಸಾವಿಗೆ ಮಾತ್ರ
 • ಆಯುಸ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
-ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುಂಕಸಾಳ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: