ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 20, 2015

ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ

  • ೩೧--೨೦೧೨
ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ
ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡನು ಕಸ್ತೂರಿ ||||
ಸರಿಗಮ ಪದನಿಸ ಊದಿದನು
ಸನಿದಪ ಮಗರಿಸ ಊದಿದನು||||
ತನಗೇ ತುತ್ತುರಿ ಇದೆಯೆಂದ,
ಬೇರಾರಿಗು ಅದು ಇಲ್ಲೆಂದ, ||||
ಕಸ್ತುರಿ ನಡೆದನು ಬೀದಿಯಲಿ,
ಜಂಬದ ಕೋಳಿಯ ರೀತಿಯಲಿ,||||
ತುತ್ತುರಿಯೂದುತ ಕೊಳದ ಬಳಿ,
ನಡೆದನು ಕಸ್ತುರಿ ಸಂಜೆಯಲಿ. ||||
ಜಾರಿತು ನೀರಿಗೆ ತುತ್ತೂರಿ
ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿತು ನೀರೂರಿ||||
ಸರಿಗಮ ಊದಲು ನೋಡಿದನು
ಗಗಗಗ ಸದ್ದನು ಮಾಡಿದನು ||||
ಬಣ್ಣವು ನೀರಿನ ಪಾಲಾಯ್ತು
ಬಣ್ಣದ ತುತ್ತುರಿ ಬೋಳಾಯ್ತು ||||
ಬಣ್ಣದ ತುತ್ತುರಿ ಹಾಳಾಯ್ತು
ಜಂಬದ ಕೋಳಿಗೆ ಗೋಳಾಯ್ತು|||| ಜಿ.ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: