ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 08, 2015

ಅತೀ ಜಾಣರು

 ಪಂಜರದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಬೆಕ್ಕು ಮಹಾಶಯರು.
 ನಾಯಿಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಬೆಕ್ಕು ರಾಯರು.
 ಬೆಕ್ಕು ರಾಯರ ನೋಟ
ಕರಡಿ ಮಹಾಶಯರ ಊಟ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: