ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01, 2015

ನದಿಗಳು

ಅಮೆಜಾನ್
ಆರೆಂಜ್ ನದಿ
ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ
ಅರ್ಕಾವತಿ


ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ


ಕನಿಕೆ ನದಿ
ಗಂಗಾ
ಘಟಪ್ರಭಾ
ಕಬಿನಿ ನದಿ
ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿ

ಕಾಂಗೊ ನದಿ
ಗುರುಪುರ ನದಿ

ಕಾಳಿ ನದಿ
ಗೋದಾವರಿ

ಕಾವೇರಿ ನದಿ
ಗೋಮತೀ ನದಿ

ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಯೋಜನೆ


ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿ


ಕುಮುದ್ವತಿ


ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ


ಕೇದಕ ನದಿ


ಚಕ್ರ ನದಿ
ಡೋಣಿ
ತಪತಿ ನದಿ

ತುಂಗಾ
ದಂಡಾವತಿ ನದಿ
ನಂದಿನಿ ನದಿ
ಪಾಪಾಘ್ನಿ ನದಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ
ನದಿ
ಪಾಲಾರ್ ನದಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು
ನರ್ಮದಾ ನದಿ
ಪೆನ್ನಾರ್ ನದಿ
ದೂಧಗಂಗಾ ನದಿ
ನುಗು
ಪೊನ್ನೈಯಾರ್ ನದಿ
ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ
ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು
ನೈಲ್

ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ
ಭೀಮ ನದಿ
ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ
ಭೀಮಾ
ಮಹಾದಾಯಿ

ಮಹಾನದಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ
ವರದಾ ನದಿ
ಶರಾವತಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿ
ವಾರಾಹಿ ನದಿ
ಶಾಂಭವಿ ನದಿ
ಲೋಕಪಾವನಿ
ವೋಲ್ಗಾ ನದಿ
ಶಿಂಶಾ ನದಿ

ಸಿಂಧೂ ನದಿ
ಹರಿದ್ರಾವತಿ ನದಿ

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನದಿ
ಹೇಮಾವತಿ

ಸೌಪರ್ಣಿಕ ನದಿ
ಹೊನ್ನುಹೊಳೆ ನದಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: