ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2015

ನುಡಿಮುತ್ತು 26

ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಾಸನು ದುಃಖಗಳ ದಾಸನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ.
    ಐನ್ ಸ್ಟೀನ್

ಆಕಳಿಕೆ" ಎಂದರೆ ಮೌನವಾಗಿ ಹಾಕುವ ಬೊಬ್ಬೆ.
       ಜೆ.ಬರ್ಲಿಂಗ್ಸ್

ಆಸೆಗೆ ದಾಸರಾದವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೂ ದಾಸರೇ.
       ಸೂಕ್ತಿ

ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನಸ್ಸು ತೂತುಬಿದ್ದ ಬಲೂನಿನಂತೆ
        ಸೂಕ್ತಿ

ಕೊಂಬಿಲ್ಲದ ದನಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೆದುಳಿಲ್ಲದ ಜನಗಳು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
        ಗೆಲಿಲಿಯೊ

ಕಷ್ಟವೂ ಬಡತನವೂ, ಬೋಧಿಸುವಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಬೋಧಿಸಲಾರದು.
    ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

ವಿನಾಶಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಸಿಧ್ಧಿ!

ಸರಳತೆಯು ನಿಸರ್ಗದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ.
    ಫಿಲಿಪ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೈಲಿ


ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಗುಣ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಬಾರದುಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿಹೋಗುವ ಬದಲು  ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿ ಸೇರುತ್ತೇವೆ.
    ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ

ಕೋಪವೆಂಬುದು ಮೂರ್ಖತನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಲ್ಲಿಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.


                                                         ಕೃಪೆ : ಮಾ.ಕೃ.ಮಂಜು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: