ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 2017

ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯ QR ಕೋಡ

ಹಂಪಿಯ ಗುಡಿಇಇಇಇಇ,
ಕಲ್ಲಿನ ನುಡಿಇಇಇಇಇ,
ಕನ್ನಡದ ಗುಡಿಇಇಇಇ,
ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಲೆಂದೆ ಇರುವ ಗುಡಿಇಇಇ...
ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ QR ಕೋಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: