ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2016

ತೋಟಕೆ ಹೋಗೊ ತಿಮ್ಮ..

ತೋಟಕೆ ಹೋಗೊ ತಿಮ್ಮ
ತೋಳ ಬಂದೀತಮ್ಮ
ಹಸು ಮೇಯ್ಸೋ ತಿಮ್ಮ
ಹಸು ಹಾದೀತಮ್ಮ
ಒಲೆ ಉರಿಸೊ ತಿಮ್ಮ
ಉರಿ ಸುಟ್ಟೀತಮ್ಮ
ಪಾಠ ಬರೆಯೋ ತಿಮ್ಮ
ಬಳಪ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ
ಹೂವು ಬಿಡಿಸೊ ತಿಮ್ಮ
ಹಾವು ಕಚ್ಚೀತಮ್ಮ
ಕಾವಲಿ ತಾರೋ ತಿಮ್ಮ
ಕಾಲು ನೋವು ಅಮ್ಮ
ನೀರು ಸೇದೊ ತಿಮ್ಮ
ಕೈ ನೋವು ಅಮ್ಮ
ಊಟಕೆ ಬಾರೋ ತಿಮ್ಮ
ಓಡಿ ಬಂದೆ ಅಮ್ಮ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: