ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2016

ಏಕೋರಾಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ

ಅಂಕಿತ ನಾಮಏಕೋರಾಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ 
ಕಾಲ
ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು1 (ಆಧಾರಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ) 
ತಂದೆ/ತಾಯಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ
ಪರಿಚಯ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: