ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2016

ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕರುನಾಡು
ಪ್ರೀತಿಯ, ಮನಶಾಂತಿಯ, ಸಿರಿಹೊನ್ನಿನ ನಾಡಿದು

ಹಸಿರು ವನಗಳ, ತಂಪು ನದಿಗಳ ಸುಂದರ ಬೀಡಿದು

ಲೋಕವೇ ಒಂದಾಗುವಾ ಸಂಗಮ, ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿತನ

ನಾಳಿನಾ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ

ನಮ್ಮ ನಾಡು, ಕರುನಾಡು.


ಕಡಲಿನ, ಮಲೆ ಮಡಿಲಿನ, ಬಿಸಿ ಬಯಲಿನಾ ನಾಡಿದು

ಬೆವರ ಹನಿಗಳು, ವಿವಿಧ ದನಿಗಳು ಎಳೆಯುವಾ ತೇರಿದು

ಙ್ಞಾನದ ಪರಿತಾನದ ಹಂಬಲ, ಚಿಗುರಿಗೆ ಬೇರಿನ ಬೆಂಬಲ

ಮಮತೆಯ,ಸಮತೆಯ ಅಂಗಳ 

ನಮ್ಮ ನಾಡು, ಕರುನಾಡು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: