ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2016

ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲುಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲೊಮ್ಮೆ,
ಮಗುವಂತೆ ಮಲಗುವಾಸೆ.
ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಹಂಚಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ,
ಮರಿವಾಸೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಧೆ.
ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಆಶಾಗೋಪುರ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದೆ,
ಮನವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡು ನಿಂತಿಹೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಂತೆ ಮುದ್ದಿಸು ನನ್ನೊಮ್ಮೆ,
ತುಂಬು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನವ ಉತ್ಸಾಹ ,
ಚೈತನ್ಯದೊಲುಮೆ,
ನಾ ಮತ್ತೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವೆ ಜಗದೊಳಗೆ,
ಹೊಸ ಕನಸು ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ
ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲೊಮ್ಮೆ,
ಮಗುವಂತೆ ಮಲಗುವಾಸೆ.
ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಹಂಚಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ,
ಮರಿವಾಸೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಧೆ
-Nagaratna Patagar By on April 23, 2012 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: