ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 09, 2016

ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 13 (Animals can Beat Man-13)

ಕೆಂಪು ನರಿ

ಕೆಂಪು ನರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ. ಕೆಂಪು ನರಿಗಳು ಮರಿಹಾಕಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ನಿಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳೆ  ಗಂಡು ಕೆಂಪು ನರಿಗಳು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀ 4-5 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಲೇ  ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ನರಿಗಳು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ  ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವಂತೆ  ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. -ಮಂಜುಳ ವಿ.ಎನ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: