ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2016

ಊಟದ ಆಟ

ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಳೆಲೆ ಹರಡು ||
  
ಮೂರು ನಾಕು ಅನ್ನ ಹಾಕು ||
  
ಐದುಆರು ಬೇಳೆ ಸಾರು ||
  
ಏಳು ಎಂಟು ಪಲ್ಯಕೆ ದಂಟು ||
  
ಒಂಬತು ಹತ್ತು ಎಲೆ ಮುದಿರೆತ್ತು ||
  
ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಹೀಗಿತ್ತು ಊಟದ ಆಟವು ಮುಗಿದಿತ್ತು||
--
ಜಿ.ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ.||

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: