ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2015

ನಾಚಿಕೆ • ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯದು
 • ಇದೊಂದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ನಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್, ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವುದೂ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
 • ಇದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಭರಣ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಗಂಡಸರು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
 • ನಂಗಾ ನಾಚ್ ಮಾಡುವವರಿಗಿಲ್ಲದ್ದು
 • ಮೂರೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮಾನ ಮೂರಾಬಟ್ಟೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಅಂಜಿದಿಡೆಂತಯ್ಯಾ?
 • ಬಡತನಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವವಗೆ ಸಿರಿವಂತನಾಗಲು ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲ
 • ಹೊಸದಾಗಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಲಜ್ಜೆ
 • ಬೀಡಾ ತಿನ್ನುವ ಯುವಕ ಎದುರಿಸುವ ವ್ರೀಡಾ
 • ಅಭಿಮಾನಧನರಿಗೆ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು
 • ನಾಚಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಬಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
 • ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟವ ಊರಿಗೇ ದೊಡ್ಡವ
 • ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೀ ಚೀ .. ಎನ್ನುವುದೇ ನಾಚಿಕೆ
 • ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಡವೆ, ಪೇಟೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತೊಡಕು
 • ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡದ ಹೊರತೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಲಾರಿರಿ
-ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುಂಕಸಾಳ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: