ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 2015

ಅಮ್ಮನನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಿ"ಅಮೃತ" ಎಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ,
"ಅಮ್ಮ" ಎನ್ನುವುದೇ ಕಂದನ ಸೂಕ್ತಿ.

ಅಮ್ಮನ ನಿಸ್ವಾರ್ಠ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲಸಾಧ್ಯ
ಆಕೆಯಲಿ ದೇವರ ಕಾಣುವುದೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ.

"ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವರಿಲ್ಲ" ಮಾತು ಸತ್ಯ.
ಮಾತೆಯ ಮಮತೆಯ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ   ಮಿಥ್ಯ.
ತಾನು ನೋವುಂಡು ತನ್ನ ಕುಡಿಗೆ ಜೀವನೀವಳು  " ಜನನಿ",
ಮಕ್ಕಳ  ಯೋಗ  ಕ್ಷೇಮವ ಸದಾ ಬಯಸುವ "ಸಾಧ್ವೀಮಣಿ".

 ಬೆಲೆ  ಕಟ್ಟಲಾಗದ ವಜ್ರ ಅಮ್ಮನಪ್ರೀತಿ',
ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮರೆತು 
ಕಡೆಗಣಿಸುತಿದೆ  ಸಮಾಜ 'ನೀತಿ'.

ಗುಡಿಯ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು ಜನರು,
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿ ದೇವರ ಮರೆತಂತಿಹರು ಇಂದು ಹಲವರು.

ಪ್ರೀತಿ-ಮಮತೆ, ಸಹನೆ-ಸೌಹಾರ್ದ ಗಳ 
ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಕೆ ಸದಾ ನಮಿಸುವೆ,

ಮರುಜನ್ಮವಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಾಗಿ
ಇದೇ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲಿ
ನಲಿಯುವ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸೆಂದು ಸದಾ ಬೇಡುವೆ.
Submitted by suman on August 10, 2011 - 8:39pm

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: