ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 03, 2017

ಗಾಯಿತ್ರಿ / ಗಾಯ THREE

ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, I LOVE U ಗಾಯಿತ್ರಿ  ||ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ||

ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇI LOVE YOU ಗಾಯಿತ್ರಿ  ||ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ||
..
..ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ.. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಾಯ THREE!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: