ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2017

ಎಡೆಮಠದ ನಾಗಿದೇವಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಮಸಣಮ್ಮಅಂಕಿತ ನಾಮನಿಜಗುಣೇಶ್ವರಲಿಂಗ 
ಕಾಲ೧೧೬೦ 
ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು1 (ಆಧಾರಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ) 
ತಂದೆ/ತಾಯಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ
ಪರಿಚಯಕಾಲ ಸು. 1160.  
ಚೋಳಮಂಡಲದ ಕಾಂಚಿ ನಗರದ ಎಡೆಮಠದ ನಾಗಿದೇವನ ಹೆಂಡತಿಈಕೆಯ 1 ವಚನ ದೊರೆತಿದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: