ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2015

ಸಾವಿರ ಜನ

ಸಾವಿರ ಜನ ಕೊಂಕಾಡಿದರೇನು
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲಾಗದು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: