ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 09, 2015

ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 2

ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೂರ ತೆರಳದ ಗಂಡು ಪೆಂಗ್ವಿನ್

ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ತಮ ತಂದೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟ ಬಳಿಕ  ಅವುಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗಂಡು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಮಾತ್ರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ.  ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಾಗುವ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೀತ ಮಾರುತಗಳಿದ್ದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು  ಕೂರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಳಿಯಾಗದೇ ಅವರು ಬೆಚ್ಚಿಗನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ  ಹೋದರೆ ತಂದೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಚಳಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತದೆ.  ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿಗಳು ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೂ ಅವುಗಳು ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಹುಡುಕಿ  ತರುವಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ತಡವಾದರೆ ಅಥವಾ ವಿಫಲವಾದರೆ ತಂದೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಹೋಗಿ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: