ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 21, 2015

ತಂದೆಯ ದಿನ ( FATHER DAY )

 
 

             ತಂದೆಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪಂದಿರ, ಪಿತಾಮಹರು, ದೊಡ್ಡ-ಪಿತಾಮಹರು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಅಂಕಿ ಗೌರವಗಳು. ಮಾತೃ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಫೆಡರಲ್ ರಜೆ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ವಾರ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಆಧರಿಸಿ ಮುಕ್ತ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆಚರಣೆ

               ತಂದೆಯ ದಿನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ ಅಂಕಿ ಗುರುತಿಸಲು ಒಂದು ಸಮಯ. ಇದನ್ನು ಊಟ, ಕಾರ್ಡ್, ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು, ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪು, ಮನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಯ ಎಂದು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಳೆದ.

ಇತಿಹಾಸ

               ತಂದೆಯ ದಿನ ತಂದೆಯ ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಡೇ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 20 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಮೊದಲ ಸೋನೋರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಾಡ್ YMCA, ಸ್ಪೊಕೇನ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ 1910, ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು 1909 ರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಆಕೆ ತಂದೆ ಇದೇ ರಜೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಧರ್ಮಗುರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಎಂದು ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರೋಹಿತ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ತಂದೆಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ 1910, ಜೂನ್ 19 ರಂದು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: