ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 10, 2015

ನುಡಿಮುತ್ತು 23

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಗದ್ದೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಬರಿಯ ಚೀಲಗಳಾಗಬಾರದು
— ಕುವೆಂಪು

ಮಾತು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಒಡೆಯಬಾರದು
ಮಾಸ್ತಿ

ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ದೀಪವೊಂದನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆರಲಾರದು
ಎಪೋಶೇಷ

ಆಳುವಾಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆಳು, ನಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ನಗು.
ಥಾಮಸ್

ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಯೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ
— ಕುವೆಂಪು

ಹೃದಯ ದೃಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲದು.
- ಟಿಬೆಟ್ ಗಾದೆ

ಹೃದಯ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಶೋಧಿಸಿ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಭವಿಷ್ಯವಾದಿಯಾಗಿದೆ .
- ಕಾಲ್ದೆರನ್

ಉತ್ತಮ ಹೃದಯದವನಿಗೆ ಮುಖ ಕಂಡೊಡನೆಯೇ ಹೃದಯದ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ.
ನುಡಿಮುತ್ತು

ಭಾರತ ದಾತ್ಮ೦ ಕ೦ಗೆಡುತಿದೆ ಪರಸಾರಸ್ವತ ಸ೦ಪದ ಭರದಿ೦ತಾರಿ ಹೋಗಿತಿದೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಮನಏರುವಿದೇ ಸ್ವಪ್ರತ್ಯಯದಿ೦
ಪು ತಿ

ಜೀವನದ ಬೆಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿ ಮುಂದೆ ಸ್ನೇಹವೊಂದೆ
— ಠಾಕೂರ್
                                                                      ಕೃಪೆ : ಮಾ.ಕೃ.ಮಂಜು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: