ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 30, 2015

ವಲ್ಡ್-ಕಪ್ ಇತಿಹಾಸ (World Cup History) 1975-2015

ದಿನಾಂಕ
&
 ವರ್ಷ
ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಹೆಸರು
ಲೋಗೊ
 (ಚಿತ್ರ)
ಸ್ಕೋರ್ ವಿವರ
ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಭಾವಚಿತ್ರ
ಮುಖಾಮುಖಿ ತಂಡಗಳು

21-06-1975
*****
ರನ್-ಗಳ ಅಂತರ

23-06-1979
*****
ರನ್-ಗಳ ಅಂತರ

25-06-1983
India
*****
ರನ್-ಗಳ ಅಂತರ

8-11-1987
*****
ರನ್-ಗಳ ಅಂತರ

25-03-1992
ರನ್-ಗಳ ಅಂತರ

17-03-1996
ರನ್-ಗಳ ಅಂತರ

20-06-1999
ರನ್-ಗಳ ಅಂತರ

23-03-2003
ರನ್-ಗಳ ಅಂತರ

21-04-2007
ರನ್-ಗಳ ಅಂತರ

2-04-2011
ರನ್-ಗಳ ಅಂತರ

29-03-2015
ರನ್-ಗಳ ಅಂತರ

2019

ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


2023

ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


2027

ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: