ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 01, 2016

ಕನ್ನಡದ ತಾಣ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ

ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ತಾಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು,
ಅದರ ರೂಪುರೇಶ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.

* ತಿಂಗಳಿಗೆ 21 ಲೇಖನ (POST)ಗಳು ಮಾತ್ರ.

* ಆಯಾ ಗುಂಪಿನ 21 ಲೇಖನ (POST)ಗಳು ನಂತರ ಆ ಗುಂಪಿನ 21 ಲೇಖನದ 21 ಲೇಳನಗಳ 1 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 21 ಆಯತ.

* ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 31 ದಿನಗಳಿದ್ದಾಗ 2 ನೇ ಶನಿವಾರ ಲೇಖನ (POST) ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

* ಪ್ರತಿ ವಾರದ ರವಿವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ವೀಕ್ಷಕರು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ).


ಟಾಪ್ 3, ನದಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ
ಸಂದೇಶ / ಶಾಹರಿ
ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ
ಕ್ಷಣ
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?
ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

ಸಾದಕರ ಸಾಲು
ಯೋಗಾಸನ


ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ
ನಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಹಾಸ್ಯ ಕಥೆ

ಕಂದನ ಪದ್ಯ
ಅಡುಗೆ-ಮನೆ 
ಅಮ್ಮ 
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 
ಪದದ ಸುತ್ತ
ಪರಿಸರ ತಿಳಿ
ವಚನ
ಸರಳ ಕಲೆ
ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸು (ರಂಗೋಲಿ)

3
6
9
21
3
2
3
1
3
3
3
1
3
9
2
3
6
3

ರವಿ
ಸೋ
ಮಂ
ಬು
ಗು
ಶು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: