ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 24, 2016

ಗುಟ್ಟು • ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ಇದರ ಕೈಯಲ್ಲಿ...
 • ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದ ವಿಷಯ
 • ಹೇಳದೇ ಉಳಿದ ಸತ್ಯ
 • ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇದೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಅರ್ಥ
 • ಯಶಸ್ಸಿಗೊಂದು ರಹದಾರಿ ರಹಸ್ಯ
 • ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಳಿ ಗುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ
 • ಗೋಪಿಯ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ ಗೌಪ್ಯ
 • ಅಪ್ಪನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಿಗರೇಟು ಸೇದಿದ ಸೀಕ್ರೇಟು ವಿಚಾರ
 • ರಟ್ಟಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೇ ಪೆಟ್ಟು
 • ಗುಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ
 • ರಟ್ಟೇ ಆಗದ ಗುಟ್ಟು ಎಂಬುದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ
 • ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರದ ವಿಷಯ ಗುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯ ಗುಟ್ಟು
 • ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ಹೇಳುವ ಕಿವಿಮಾತು
 • ಪಿಸುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಚಾರ
 • ಹೆಂಗಸರ ವಯಸ್ಸು
 • ದೊಡ್ಡವರ ಸಣ್ಣತನವೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾಗುವ ಡೈರಿ
 • ಕಿವಿಗಳ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವಿರುವುದೇ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ
 • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು
 • ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಲುಪದ ಸುದ್ದಿ

-ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುಂಕಸಾಳ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: