ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 10, 2016

ತಾಯಿಯ ದಿನ ( ಮದರ್ಸ್ ಡೇ )

            ತಾಯಿಯ ದಿನ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೆಯ ರವಿವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಾಯಿ, ಅಜ್ಜಿ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ಗೌರವಿಸಲು ಒಂದು ಸಮಯ. ಇದು ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ರಜಾ ಕಾರಣ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತೆರೆದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಭಾನುವಾರ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಆಚರಣೆ

           ತಾಯಿಯ ದಿನ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಕಾರ್ಡ್, ಹೂಗಳು, ವಿಶೇಷ ಊಟ, ಆಭರಣ ಅಥವಾ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ವಿಶೇಷ ಹಿಂಸಿಸಲು ಸ್ಪಾ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಊಟ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಜಾದಿನವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸ

           ತಾಯಿಯ ದಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮಹಿಳೆಯರು, ಜೂಲಿಯಾ ವಾರ್ಡ್ ಹೋವೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾ ಜಾರ್ವಿಸ್ ಮೂಡಿಬಂದವು. ಜೂಲಿಯಾ ವಾರ್ಡ್ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿರಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 1870 ಸುತ್ತ ಬೋಸ್ಟನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಾಯಿಯ ದಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ. ಇದು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಅಣ್ಣಾ ಜಾರ್ವಿಸ್ 1908 ರಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ಟನ್, ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಮೊದಲ ತಾಯಿಯ ದಿನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: