ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2015

ಗಾಡವಾದ ಪ್ರೀತಿ

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅತಿ ಗಾಡವಾದ ಪ್ರೀತಿಯು ಸಹ 
 ಬರ ಬರುತ್ತ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ,  
ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಯಾಗಿ,  
ದ್ವೇಶಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಾಗಿ
  ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಸೂಯೆಯೆಂಬ ಕತ್ತಿಯಂತಾಗಿ  
ಅವನನ್ನಿವಳು ಇವನನ್ನವಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ 
 ಕಾಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನಾಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: