ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2015

ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳಲು

ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳಲು ಯಾವ ಪದವ ಹುಡುಕಲಿ?
  ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಮತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಮರೆಯಲಿ?
ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲದು ಪ್ರೀತಿ ಸುಧೆಯ ಕಡಲು.
 ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲದು ಸ್ವರ್ಗಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು.
ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ಹಾಲು ಜೇನ ಸಂಗಮ. 
ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೊಗವದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರಮ.
ಅಮ್ಮ ನೀನು ಸನಿಹವಿರಲು ಗವನ್ನೇ ಮರೆವೆನು. 
ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಿರಲು ಗವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವೆನು.
ಮುಂದಿನಾ ಜನುಮವಿರಲು ನಿನ್ನ ಕಂದನಾಗೇ ಬರುವೆನು.
ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಿರಲು ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಕುಣಿವೆನು.
                                  ಕವಿ ಕನ್ನಡಿಗ ವಿಜಯ್ ಜಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: