ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 28, 2015

ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ
ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವುದು ವಿಜಯ
ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಸಾಧನೆ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಜೀವನ 
ಅನಾಮಿಕ ಸಾವಿರ ಕಾಗೆಗಳು ಕೂಗಾಡಿದರೇನು 
 ಒಂದು ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗದು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: