ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 22, 2015

ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಮೈಮನವೆಲ್ಲಾಚಿತ್ರ               : ತಾಯಿಗಿಂತ ದೇವರಿಲ್ಲ (1977) 
ಹಾಡು            :  ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಮೈಮನವೆಲ್ಲಾ ಹೂವಾಗುವುದಮ್ಮಾ
ಸಾಹಿತ್ಯ         :   ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ         : ರಾಜನ್ - ನಾಗೇಂದ್ರ
ಹಾಡಿದವರು    : ಎಸ್.ಜಾನಕಿ


ಈ ಹಾಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ: 
 https://www.youtube.com/watch?v=CoP9sWt-xKg

ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಮೈಮನವೆಲ್ಲಾ ಹೂವಾಗುವುದಮ್ಮಾ....ಅ...ಅ...
ಎರಡಕ್ಷರದಲಿ ಏನಿದೆ ಶಕ್ತಿ... ಹೇಳುವರಾರಮ್ಮಾ..ಅ..ಹೇಳುವರಾರಮ್ಮಾ...
ಅಮ್ಮ...ಅಮ್ಮಾ ....

ತಾಯಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಾ..... ಆ....ಆ....ಆ
ಆ....ಆ....ಆ....
ತಾಯಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ನುವರು ಎಲ್ಲಾ....ಆ..ಅ...
ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಅಮೃತವನ್ನು..ಸವಿದವರೇ ಎಲ್ಲಾ...ಅ...ಅ...
ಹೊನ್ನಿನ ಬೆಲೆಯ ಬಡವರಿಗಿಂತ ಬಲ್ಲವರು ಇಲ್ಲಾ..ಅ...ಅ...
ತಾಯಿಯ ಆಸರೆ ತಬ್ಬಲಿಗಿಂತ ಬಯಸುವರಾರಿಲ್ಲಾ..ಅ...ಅ..ಬಯಸುವರಾರಿಲ್ಲಾ...


ಕoದನು ನುಡಿವ ಮೊದಲನೇ ಮಾತೇ ಅಮ್ಮಾ...ಅಮ್ಮ.....ಅ...ಅ..
ನೋವೋ...ನಲಿವೋ...ಹೊರಡುವ ದನಿಯೇ ಅಮ್ಮಾ...ಅಮ್ಮ.....ಅ...ಅ..
ಅಮ್ಮ..ಅಮ್ಮಾ...

ಎಂದೋ ಒಮ್ಮೆ ಕನಸಲಿ ಬಂದು..
ಕಂದಾ ಎನ್ನುವಳು...ಊ...ಉ...
ಕಣ್ಣಲಿ ಕಣ್ಣನು ಬೆರೆಸುವ ಮೊದಲೇ..
ಕರಗೇ ಹೋಗುವಳು...ಊ..ಉ..
ಹoಬಲಿಸಿದರೂ ಬಾರಳು ಅವಳು...
ಬಯಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು...ಊ..ಉ..
ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರೂ ಅಮ್ಮನ ಕಾಣೆನು..
ಎಂದೂ ಸನಿಹದೊಳು...ಊ..ಎಂದೂ ಸನಿಹದೊಳು...

ಅಮ್ಮಾ ಎಂದರೆ ಮೈಮನವೆಲ್ಲಾ ಹೂವಾಗುವುದಮ್ಮಾ....ಆ...ಅ...
ಎರಡಕ್ಷರದಲಿ ಏನಿದೆ ಶಕ್ತಿ... ಹೇಳುವರಾರಮ್ಮಾ..ಆ...ಹೇಳುವರಾರಮ್ಮಾ...
ಅಮ್ಮ... ಅಮ್ಮಾ...ಆ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: