ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 12, 2015

10 ಯೋಗಾಸನ

1ಎ.ವಿರಾಸನ 
1ಬಿ.ವಿರಾಸದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾಸನ 
2.ಗೋಮುಕಾಸನ 
3.ಅದು ಮುಖ ಶ್ವಾಸಾಸನ 
4.ತಡಾಸನ 
5.ವಕ್ರಾಸನ 
6.ಉತ್ಕಟಾಸನ 
7.ಉತ್ತಿಟಾ ತ್ರಿಕೋನಾಸನ 
8.ಉತ್ತಿಟಾ ಪರ್ವಾಕಾಸನ 
9.ವೀರಭದ್ರಾಸನ 2 
10.ಪರಿಗಾಸನ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: