ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 09, 2016

ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 14

ಕಡಲ ಕೊಕ್ಕರೆ
ಕಡಲಕೊಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನವಾಗುವುದು ಗಂಡು ಕೊಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಕಡಲ ಕೊಕ್ಕರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು  ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ.    
-ಮಂಜುಳ ವಿ.ಎನ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: