ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 09, 2017

ಸರ್ಪಸಂಭೋಗ + ಹಸು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆ

1.ಸರ್ಪಸಂಭೋಗ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲಾ ? ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ ?
- ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆಲುವನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನು ಎಂದು.

2.ಹಸು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲವೇ ?

- ಮನುಷ್ಯನ ಹೊರೆತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ

ಕೃಪೆ : ಕೆ.ಟಿ.ಆರ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: