ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2017

ಜಾರ ಬಂಡಿ ಆಟಜಾರ ಬಂಡಿ ಆಟ

ಜಾರಿ ಬೀಳೊ ಆಟ

ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ರಾಮಣ್ಣ

ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು ಚೂರಾಗಿ

ಕಣ್ಣಲ್ ಬಂತು ನೀರು

ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು

ಅವನ ನಗಿಸಿ ನಕ್ಕರು

ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಹ್ಹ ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: