Print friendly

ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 03, 2018

ಆಧಾರ

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ,

ಮಗುವಿದ್ಧಾಗ ಹೆಸರಾಗಿ,

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರು ಅವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ,

ನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ,

ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ,

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ,

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ,

ದೀಪಧಾಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ,

ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ,

ಜೀವನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯಾಗುವ ದೇಹಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ,

ಸ್ನೇಹ ಒಂದೇ ಆಧಾರ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: