ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2016

ಪುಟ್ಟಿ ಜೊತೆ

ಪುಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಇತ್ತೊಂದು ಕುರಿಮರಿ ಅದರ ಆಟ ಏನ್ಹೇಳ್ತೀತಿರಿ ರೀ
ಬಣ್ಣ ಅದರದು ಬಿಳುಪು ಕಣ್ಣ್ಣು ಫಳ ಫಳ ಹೊಳಪು
ಎಲ್ಲಿಗೋದ್ರೂ ಪುಟ್ಟಿ , ಅವಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹಟ್ಟಿ
ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಪುಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾಡ್ತು ತುಂಬಾ ದಾಂಧಲೆ ಟೀಚರಮ್ಮ  ಹೊಡ್ಯೋಕೆ ಹೋದರೆ ಓಡ್ತು ಬ್ಯ್ಬಾ ಬ್ಯಾ  ಅಂತಲೇ
Ø  Roopablrao
ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೈಮ್ಸ್  ಅನ್ನು  ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ   ಅನುವಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಗ ಹೊಳೆದ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: