ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2015

ಅಲ್ಪ ಗುಣ

ಅಲ್ಪರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದು ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಅವರ ಅಲ್ಪ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಹೊಗಳಿ ಗೆದ್ದು ಬರುವುದೇ ಲೇಸು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: