Print friendly

ಶಾಯರಿಗಳು

3) ರೊಮ್ಯಾನ್ಸು / ನಿಮ್ಹಾನ್ಸು
4) ಆಳ ನೋಡು / FILM ನೋಡು
5) ಕಲೆ / ಕೊಲೆ
6) ಬದುಕಿಸುತ್ತೆ / ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ
7) ಪಾಟಿ / ಸೂಟಿ
8) ಕಮ್ಮಿ / ಮಮ್ಮಿ
9) ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ / ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್
10) ಕಳೆದೋಯ್ತು / ಉರುದೋಯ್ತು
11) ಇರುತ್ತೆ / ಹೋಗುತ್ತೆ
12) ನಿಶಾ / ಉಷಾ
13) ಮುಲಾಮ್ / ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್
14) ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ / ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ
15) ಮನಸು ಕದ್ದೆ / ನಾಯಿಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಕದ್ದೆ
16) ಹೊಸ ಸ್ಯಾರಿ / ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ
17) ಗುಲಾಬಿ / ಜಿಲೇಬಿ
18) ವಾಸಿ / ಒಸಿ
19) ಪಬ್ಬು ಪಬ್ಬು / ಗಬ್ಬು ಗಬ್ಬು
20) ಮಬ್ಬು ಮಬ್ಬು / ತಬ್ಬು ತಬ್ಬು
21) ಅತಿಯಾಗಿ / ಕೊನೆಯಾಗಿ
22) ಬರೆಯುವ ಆಸೆ / ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
23) ನಗೆ / ಹೊಗೆ...
24) ಪುಣ್ಯ.. / ಗುನ್ಯಾ..
25) ಬಿರ್ಲಾ / ಬರ್ಲಾ
26) ಹೆಂಡತಿ / ಹೆಂಡ 'ಅತಿ'
27) ಉಲ್ಲಾಸ / ಕೈಲಾಸ
28) 
29) 
30) 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: